answered

Ahensyang nagsusulong ng kaalaman tungkol sa malawakang pagbabago n...

Ahensyang nagsusulong ng kaalaman tungkol sa malawakang pagbabago ng panahon o klima ng ating bansa